Trang chủ > Về chúng tôi > Văn hóa công ty

Yuanda Spirit.png

Linh hồn Yuanda

Thúc đẩy chất lượng hoàn hảo, theo đuổi sự phát triển của Yuanda

Khái niệm Yuanda: người tài là nền tảng, niềm tin cho khách hàng, chất lượng là nền tảng, đổi mới là cuộc sống.

Mục tiêu của Yuanda: tạo ra thương hiệu hạng nhất, xây dựng công ty nhân văn hạng nhất


Bài phát biểu của nhà lãnh đạo'

Đáp ứng nhu cầu của người dùng và làm hài lòng khách hàng, đóng góp cho sự phát triển xã hội.

Mục tiêu của công ty' là:"e; định hướng thị trường, tồn tại từ chất lượng, phát triển với công nghệ, kiếm lợi từ quản lý, nhận được sự tin cậy từ dịch vụ"e;

tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, dịch vụ, quản lý, khoa học& Công nghệ

Sử dụng"e; Yuanda"e; sản phẩm để tạo hiệu quả cho người dùng, thu thập lợi nhuận cho xã hội và tạo ra một ngày mai tốt hơn cùng nhau.

yuanda.jpg