webwxgetmsgimg.jpg

Chiết Giang Yuanda Air Separation Equipment Co.Ltd.

Địa chỉ: Gaoqiao Industrial Zone, Hangzhou, Zhejiang, Trung Quốc 311402

E-mail: sales@ydget.com info@ydget.com

Liên hệ: Jane + 86-13588376592

Điện thoại: + 86-571-61712588

Fax: + 86-571-61712599

www.ydget.com