Hội thảo công ty

(Công văn quận 1)  

(Công văn quận 2)

 

(Sản phẩm cuối cùng của quận 1)

(Sản phẩm cuối cùng của quận 2)

   

(Kho 1)

(Kho 2)

  

容器 区 1.png

(Khu container)        

  

抛丸 除锈 区 .png

(Khu vực bốc cháy Shotblast)

(Bán thành phẩm quận 1)

(Bán thành phẩm quận 2)

 

  电焊 区 .png

                  (Khu hàn)

装配 区 .png

(Khu vực lắp đặt)

(Ủy ban quận 1)

(Ủy ban quận 2)