Trang chủ > Về chúng tôi > Xem nhà máy

Công tyWorkshop

Phái quận 1

Phái quận 2

District Khu sản phẩm cuối cùng 1

District Khu sản phẩm cuối cùng 2

Kho 1

Kho 2

容器区1.png

Khu container)

抛丸除锈区.png

Shotblast derustingdistrict

(Semi-productdistrict 1)

(Khu vực bán sản phẩm 2)

电焊区.png

Huyện hàn)

装配区.png

Khu lắp đặt

Chính ủy 1

Chính ủy 2