Quá trình khởi động máy phát oxy KOB-10Quá trình vận hành của nhà máy sản xuất oxy KOB-6