Dự án

Dự án

Trang chủ>Dự án

Xuất khẩu Mali chai pha lê 100 người sử dụng oxy tại hiện trường

出口马里国100立方充瓶氧气用户现场.jpg

 

Ngành công nghiệp hóa dầu Đại Liên, ba bộ 1.000 mét khối của người sử dụng nitơ tại chỗ

大连石化行业3套1000立方氮气用户现场.jpg


Liêu Ninh ngành công nghiệp hóa dầu, ba bộ 1.000 mét khối của người sử dụng nitơ tại chỗ

辽宁石化行业3套1000立方氮气用户现场.jpg


Thiên Tân Petrochemical hóa dầu 6 bộ 1.000 mét khối của người sử dụng nitơ tại chỗ

天津石化石化6套1000立方氮气用户现场.jpg


Ngành công nghiệp hóa dầu Thiên Tân, ba bộ 1.000 mét khối của người sử dụng nitơ tại chỗ

天津石化行业3套1000立方氮气用户现场.jpg


Ngành công nghiệp hóa dầu Tân Cương 2 bộ 4000 người sử dụng nitơ khối tại chỗ

新疆石化行业2套4000立方氮气用户现场.jpg